This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Laden Evenementen

SPIRITUELE WALVISSEN EN DOLFIJNEN WEEK IN FRANKRIJK/MIDDELLANDSE ZEE

For English text, see below.

In de meivakantie ma. 29 april t/m vr. 3 mei 2019, nabij Perpignan aan de kust (ten oosten van de Franse Pyreneeën).

De dolfijnen, bruinvissen en walvissen in de Middellandse Zee nodigen jou uit voor een heerlijke, helende en bewustzijnsverruimende week (of 1 dag of een halve week) vol meditatie, diepgaande natuurbeleving, ontspanning en plezier! Twee keer een volle dag (9 uur) varen we vanuit Canet en Rousillon met een grote zeil-katamaran de Middellandse Zee op, waar we vrijwel zeker dolfijnen en/of walvissen zullen ontmoeten. De boot wordt bestuurd en bemand door een zeer deskundige, gastvrije en ervaren Franse familie, die met uiterst respect, dus zonder te verstoren, de dolfijnen en walvissen zal benaderen. Zij beseffen net als wij dat het intelligente, gevoelige, intuïtieve en zelfbewuste wezens zijn, die in zee een rustig en plezierig leven willen leiden. Tegelijk nodigen de walvisachtigen onze menselijke soort uit met hen in contact te zijn. Contact met dolfijnen, walvissen en bruinvissen, zelfs het zien ervan en in hun energie zijn, kan levensveranderend werken en resulteren in het oppakken van nieuwe activiteiten tot en met anders gaan leven. In ieder geval maken ze die kwaliteiten in jou wakker, die ze zelf zo duidelijk belichamen, zoals vreugde, speelsheid, humor, flexibiliteit, intelligentie, liefde, empathie, saamhorigheid en kunnen genieten van het leven. In het gebied waar we varen zwemmen dolfijnen, bruinvissen, grienden en potvissen rond. Behalve op zee zullen er ook yoga en andere meditatieve activiteiten aan land zijn en kunnen we onze verhalen delen op het strand en elders in de natuur.

In deze workshop is plaats voor 20-25 (max 30) deelnemers.

Een deel van de groep zal na de eerste of tweede vaartocht naar huis gaan (1 mei is een vrije dag in Frankrijk) en wie er de tijd voor heeft kan ervoor kiezen tot het weekend 4-5 mei te blijven. Deze week valt voor heel Nederland in de meivakantie.

Ter inspiratie de video: https://www.youtube.com/watch?v=7_S_L67Mw8E

Programma:

Weekend 27-28 april: aankomst van de deelnemers.

Maandag 29 april: Vertrek 09:00 uur ’s morgens met de katamaran van Navivoile (www.navivoile.com). Vaartocht (9 uur) naar de dolfijnen en walvissen. Met meditatie en klankzingen, begeleid door Loes en Saskia. Ieder brengt zijn/haar lunch mee aan boord.

Dinsdag 30 april: In de ochtend yoga op het strand met Loes, dan naar het prachtige plaatsje Ste Marie de la Mer waar we gezamenlijk zullen lunchen in het buitengewoon goede visrestaurant, vegetarisch eten is hier ook mogelijk. In de middag een korte lezing door Saskia over onze verbinding met walvissen en dolfijnen, met een geleide meditatie en gelegenheid tot uitwisseling van eigen belevingen met walvissen en dolfijnen.

Woensdag 1 mei: Vertrek 09:00 uur ’s morgens met de katamaran van Navivoile (www.navivoile.com). Vaartocht (9 uur) naar de dolfijnen en walvissen. Met meditatie en klankzingen, begeleid door Loes en Saskia. Ieder brengt zijn/haar lunch mee aan boord.

Donderdag 2 mei: In de ochtend yoga op het strand, met Loes. Afsluitende geleide meditatie door Loes en/of Saskia. Later op de dag eventueel energetische natuurbeleving met Saskia.

De groep die een halve week blijft en Loes reizen af op donderdag .

Vrijdag 3 mei: Mogelijkheid voor een vaartocht met Navivoile langs de Franse kust, langs betoverend mooie plekken.

Weekend 4-5 mei: Vertrek van de deelnemers die deze hele week gebleven zijn.

 

Begeleiding:

Dr. Saskia Bosman (58), bioloog uit Culemborg, begeleidt meditaties en het energetische, innerlijke en uiterlijke contact met de natuur. Je krijgt oefeningen om  telepathisch contact te maken met de dolfijnen en walvissen en je contact met de verdere natuur te verdiepen. Ze geeft waar het van pas komt informatie over de dolfijnen, bruinvissen en walvissen op zowel biologisch als spiritueel niveau. Saskia geeft sinds eind jaren 1980 cursussen voor persoonlijke groei waarin wetenschap en spiritualiteit samengaan. Ze heeft sinds begin jaren 1990 prachtige ervaringen met walvissen en dolfijnen en organiseert ook sinds die tijd reizen.

Loes Homveld (67) geeft yoga les, is energetisch therapeut; Magnified healing en Reiki docent , zij doet dit werk sinds 2000. Zij zal yoga, meditatie – en andere energetische oefeningen begeleiden. Zij geeft oefeningen om ons contact met de walvisachtigen en de verdere natuur te helpen realiseren en verdiepen. Loes woont in Zuid-Frankrijk, (niet ver van Lourdes) sinds 1999 en kent de familie met de boot. Ze heeft  meerdere keren met hen gevaren en iedere keer walvissen en/of dolfijnen ontmoet en er prachtige ervaringen mee gehad.

Beide begeleiders zorgen voor een liefdevolle en veilige begeleiding en omgeving, waarin innerlijke groei en (het delen van) diepgaande ervaringen mogelijk gemaakt worden.

 

Praktisch:

Kosten per deelnemer voor de week: € 600,- voor de 3 zeetochten en de begeleiding. Voor wie t/m donderdagochtend blijft: € 300,- voor de 1e en 2e zeetocht en de begeleiding, voor wie alleen 29 april of  1 mei mee doet: € 195,- voor de 1e of 2e zeetocht en de begeleiding. Dit is exclusief de reis, logies en maaltijden. Deze regelt en betaalt iedereen zelf. We hebben op een camping in een nabij gelegen dorp betaalbare kampeerplekken en huisjes gevonden, zodat we als groep (voor wie wil) bij elkaar kunnen verblijven. Vraag informatie hierover aan Saskia, inspiradiance@gmail.com . De ervaring leert dat een dergelijke groep, net als de dolfijnen, een hechte pod kan worden! Ieder is natuurlijk vrij om samen te reizen, te kamperen of een caravan te delen of een hotelkamer te boeken.

Aanmelding: met het aanmeldformulier op https://inspiradiance.nl/aanmelden/ of per e-mail aan inspiradiance@gmail.com . Privacy Lezingen en Workshops. Aanmelden kan tot 23 april 2019.

In verband met de boeking van de vaartochten dient het volledige deelnamebedrag vóór 25 april 2019 ontvangen te zijn op IBAN rekening NL60 INGB 0000 9821 32 t.n.v.  Mw. S. Bosman, Culemborg. Na aanmelding en volledige betaling ontvang je een bevestiging per e-mail met adressen en andere praktische gegevens. Iedere deelnemer wordt geacht zelf een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

SPIRITUAL WHALE AND DOLPHIN WEEK IN FRANCE/MEDITERRANEAN SEA

Monday 29th April t0 Friday 3rd May, 2019, at the Mediterranean coast near Perpignan (East of the French Pyrenees).

The dolphins, porpoises and whales (cetaceans) in the Mediterranean invite you for an enjoyable, healing and consciousness-expanding week (or 1 day or half a week) full of meditation, profound nature experience, relaxation and pleasure! Two times a full day (9 hours) we will sail on the Mediterranean in a big sailing catamaran, starting from the town Canet en Roussillon. It is almost certain (but not guaranteed) we will meet dolphins and/or whales. The boat is manned by a very knowledgeable, hospitable and experienced French family, who will approach the cetaceans with utmost respect and without any disturbance. They realize (like we do) that these are intelligent, sensitive, intuitive and self-conscious beings who want to enjoy a peaceful life in the sea. At the same time the cetaceans invite our human species to connect with them. Contact with dolphins, whales and porpoises, even seeing them and being in their energy, can have a life changing effect and result in undertaking new activities up to starting to live a different life. In any case they help to awaken those qualities in you that they embody so clearly, like joy, playfulness, humor, flexibility, intelligence, love, empathy, solidarity and the ability to enjoy life. In the area where we will sail are dolphins, porpoises, pilot whales and sperm whales. Besides activities at sea there will be yoga and other meditative activities on land. We will be able to share our stories at the beach and elsewhere in nature.

We have room in this workshop week for 20-25 (max 30) participants.

A part of the group will leave after the first or second cruise (1st May is a holiday in France). The other participants may choose to stay until the weekend 4th-5th May. This entire week is the May school holiday of the Netherlands.

For inspiration, see the video: https://www.youtube.com/watch?v=7_S_L67Mw8E

Program:

Weekend 27th-28th April: arrival of the participants.

Monday, 29th April: Departure 09:00 AM with the catamaran Navivoile (www.navivoile.com). Cruise (9 hours) to the dolphins and whales, with meditation and sound toning, facilitated by Loes and Saskia. Everyone brings their own lunch on board.

Tuesday, 30st April: In the morning Yoga at the beach with Loes. Then we will visit the picturesque town Ste Marie de la Mer where we will have lunch in a superb fish restaurant. Vegetarian meals are also available. In the afternoon there will be a short lecture by Saskia about our connection with whales and dolphins, plus a guided meditation and an opportunity to share your own experiences (of this workshop or before) with whales and dolphins.

Wednesday, 1st May: Departure 09:00 AM with the catamaran Navivoile (www.navivoile.com). Cruise (9 hours) to the dolphins and whales, with meditation and sound toning, facilitated by Loes and Saskia. Everyone brings their own lunch on board.

Thursday, 2nd May: In the morning Yoga at the beach with Loes. Final guided meditation with Loes and/or Saskia. For the participants who stay there may be a workshop session on subtle-energetic nature experience with Saskia.

The group that stays half a week and Loes will depart on Thursday.

Friday, 3rd May: Possibility of a cruise with Navivoile along the French Mediterranean coast where we will see enchantingly beautiful places.

Weekend 4th-5th May: Departure of the participants who have stayed the whole week.

 

Workshop facilitation:

Saskia Bosman, PhD (58),a biologist from Culemborg, the Netherlands, will guide meditations and the subtle-energetic, inner and outer contact with nature. She will guide exercises for making telepathic contact with dolphins and whales and to deepen your further connection with nature. Whenever relevant she will share biological as well as spiritual information about dolphins, porpoises and whales. Since the end of the 1980-s Saskia teaches training courses for personal growth, in which science and spirituality complement each other. Since the beginning of the 1990-s she has amazing experiences with cetaceans and organizes tours.

Loes Homveld (67) teaches yoga and she is an subtle-energetic therapist, Magnified healing and Reiki teacher. She does this work since 2000. She will guide yoga, meditation and other subtle-energetic exercises. She will share exercises for realizing and deepening our connection with cetaceans and with the rest of nature. Loes originates from the Netherlands and lives in the South of France, not far from Lourdes, since 1999. She knows the family with the catamaran. She has sailed with them several times and each time she has met whales and/or dolphins and had magnificent experiences with them.

Both will offer a loving and safe space and facilitation in which inner growth and (the sharing of) profound experiences will be made possible.

 

Practical information:

Costs per participant for the week: € 600,- for the 3 cruises and the workshop facilitation. Participants who stay until (and including) Thursday morning: € 300,- for the 1st and 2nd cruise and workshop facilitation. For those who participate one day (29th April or 1st May): € 195,- for the 1st or 2nd cruise and workshop facilitation. These costs are not including traveling, stay and meals. These must be organized and payed by the participants themselves. We have found very affordable mobile homes and camping spots in a village near Canet en Roussillon, where we can stay together (for who wishes to) as a group. Please ask Saskia for information about the campsites,  inspiradiance@gmail.com . From experience we know that a group like this can become a close pod/group of friends like the dolphins! However, of course everyone is free to travel together, share a mobile home at the campsite or even book a hotel room.

Registration: through the registration form at https://inspiradiance.nl/aanmelden/ or by e-mail to inspiradiance@gmail.com . Privacy statement: Privacy Lezingen en Workshops. You can register until April 23, 2019.

Your full payment must be received before 25th April, 2019 at IBAN account NL60 INGB 0000 9821 32 in the name of  Mw. S. Bosman, Culemborg, the Netherlands. After registration and full payment you will receive a confirmation by e-mail with the addresses and other practical data you will need. Every participant is supposed to have a travel and cancellation insurance.

 

Saskia Bosman © 2017