This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
Reisvoorwaarden 2018-05-24T22:04:44+00:00

Reisvoorwaarden InspiRadiance

InspiRadiance is lid van de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR) en aangesloten bij STO-Reisgarantie.

Download de Reisvoorwaarden InspiRadiance

Reisovereenkomst

Na aanmelding per post, telefoon of via internet ontvang je een bevestiging/factuur en een uitleg over onze betaalmethode.

Aanbetaling dient plaats te vinden uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de factuur, of zoveel eerder indien een ticket optie verloopt, 50% van de reissom, of tenminste de grootte van het ticketbedrag. De som van de aanbetaling wordt vermeld aan de reiziger per mail en/of op de factuur. In sommige gevallen, waarbij het slechts mogelijk is een ticket korter dan 7 dagen in optie te houden, dient te aanbetaling binnen te zijn voor vervaldatum van de optie. Bij het uitblijven van deze tijdige betaling, vervalt de verplichting van de reisorganisator voortvloeiend uit deze overeenkomst.

Bij uitblijven van betaling wordt reiziger per e-mail herinnerd aan zijn betalingsverplichting, waarin hij wordt geacht alsnog binnen 5 werkdagen aan de verplichting te voldoen. Blijft betaling uit, wordt de reis geannuleerd, waarbij de reiziger de annuleringskosten in rekening wordt gebracht. Deze annuleringskosten bestaan uit alle elementen waarvoor de reisorganisator geen restitutie ontvangt of gesommeerd wordt te voldoen, vermeerderd met 60 euro administratiekosten.

Bij uitblijven van betaling, of te late betaling zal reiziger gesommeerd worden 1% van de reissom aan kosten te voldoen, na 30 dagen te late betaling. Elke 30 dagen zal deze vermeerderd worden met wederom 1% van de reissom. Na 3 maanden behoudt de reisorganisator het recht een incassobureau in te schakelen, waarbij alle incassokosten op de reiziger zullen worden verhaald.

Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt InspiRadiance gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van InspiRadiance ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terug krijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.

Als reiziger betaalt u de reissom niet aan InspiRadiance maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer InspiRadiance voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan InspiRadiance. Mocht InspiRadiance voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terug krijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure

Nadat u van InspiRadiance een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:

 • Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u de factuur van ons ontvangt.
 • Het volledige bedrag (de reissom) dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt InspiRadiance zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
 • De reissom wordt pas op rekening van InspiRadiance gestort 1 dag na de geboekte vakantie.
 • Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.
 • Eventuele klachten of claims over je reis staan los van deze betaalmethode.
 • Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
 • De STO is geen geschillencommissie.

Deze manier van betalen zal iets meer van je tijd en aandacht vragen. Wij vragen hiervoor je begrip. Als kleine reisorganisatie willen wij graag financiële zekerheid bieden. Op deze manier kan dat. Zo nodig helpen we graag met het uitvoeren van deze manier van betalen.

www.sto-reisgarantie.nl

www.certo-escrow.com

www.vvkr.nl

 

Wijziging door InspiRadiance

Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden kleine aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. InspiRadiance zal je dan op de hoogte stellen van de veranderingen. Mocht het karakter van de reis door deze wijzigingen dusdanig veranderd zijn en wens je daardoor af te zien van de reis, dan heb je het recht de reis kosteloos te annuleren.

Groepsgrootte

Mocht het minimum aantal deelnemers van 10 personen voor een reis niet gehaald worden, dan heeft InspiRadiance de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. InspiRadiance verplicht zich dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk twee weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen. Je krijgt dan het volledige reisbedrag terug.
InspiRadiance behoudt zich het recht bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider, een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer.

Lichamelijke/geestelijke gezondheid

Het is belangrijk voor ons om op de hoogte te zijn van evt. fysieke of geestelijke beperkingen.
In principe zijn deelnemers met een lichte fysieke/geestelijke beperking welkom op de reis, maar er vindt altijd een gesprek plaats om een inschatting te maken of de reis haalbaar is.
De beslissing ligt bij de reisorganisatie.

Reisbescheiden

De reisorganisator levert de reisbescheiden uiterlijk bij aankomst op de luchthaven van vertrek. Definitieve vliegtijden worden 7 dagen voor vertrek doorgegeven. Eventuele voorlopige tijden kunnen eerder worden verstrekt op verzoek, deze kunnen echter nog gewijzigd worden door de vervoerder en kan daarom geen aanspraak op worden gemaakt.

Annuleringsvoorwaarden InspiRadiance

InspiRadiance hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden voor reizen:

 • Annulering dient schriftelijk of mondeling te gebeuren.
 • € 60,- administratiekosten tot 120 dagen voor vertrek;
 • 50% van de reissom (de aanbetaling) van 120 tot 90 dagen voor vertrek;
 • 100% van de reissom vanaf 90 dagen voor vertrek;

Je hebt de mogelijkheid om bij annulering tot 60 dagen voor vertrek iemand anders voor jou in de plaats te laten gaan. Je betaalt dan € 60,- administratie kosten.

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop InspiRadiance de melding ontvangt, mits de melding voor 18.00 uur wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag.
Indien je een annuleringsverzekering hebt en je een geldige reden hebt om de reis te annuleren dan krijg je de gemaakte kosten terug van je verzekering.

Verzekeringen

Je wordt geacht zelf een annuleringsverzekering en een reisverzekering af te sluiten.

Inentingen

Voor sommige landen en reisactiviteiten zijn inentingen verplicht.

Om te weten te komen welke inentingen op dit moment verplicht zijn voor het land waar je naartoe gaat, neem contact op met de GGD.

Paspoort

Zorg ervoor dat je een geldig paspoort hebt tijdens de reis.

Binnen de Europese Unie heb je een identiteitskaart of paspoort nodig.

Buiten de Europese Unie heb je altijd een paspoort nodig.
Voor sommige landen dient dit 6 maanden na datum van terugkomst nog geldig te zijn. Buiten de Europese Unie (en binnen de Europese Unie afhankelijk van je nationaliteit) is het mogelijk dat je een visum nodig hebt.
Voor informatie over welke reisdocumenten je nodig hebt in welke landen en waar je die kan aanvragen: http://www.meenemen.nl/voorbereiding/overige/geldigheid-paspoort/

Aansprakelijkheid

 • De reisorganisator verplicht zich tot inspanningen de reis zoveel mogelijk te laten verlopen zoals de reiziger naar aanleiding van de overeenkomst kan verwachten. Mocht onverhoopt de reis niet verlopen naar de verwachtingen van de reiziger, dient hij dit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan de reisorganisator. Deze zal proberen een oplossing te vinden voor de reiziger. Is dit niet naar tevredenheid dient de reiziger dit kenbaar te maken binnen 10 werkdagen na terugkomst in Nederland aan de reisorganisator. Als de klacht als redelijk kan worden aanvaard en als tekortkoming in de uitvoering toe te rekenen aan de verantwoording van de reisorganisator zal gezocht worden naar een passende oplossing.
 • De reisorganisator verplicht zich hulp en bijstand te verlenen aan de reiziger mocht de reis niet verlopen zoals te verwachten uit de overeenkomst en door redenen toe te wijzen aan de reisorganisator. Kosten daarvoor zijn voor rekening van de reisorganisator.
 • De reisorganisator verplicht zich tot hulp en bijstand als de oorzaak toe te wijzen is aan de reiziger, zover dit in alle redelijkheid kan worden verwacht van de reisorganisator. Kosten daarvoor zijn voor rekening van de reiziger.
 • De reisorganisator verplicht zich tot hulp en bijstand als de oorzaak noch toe te wijzen is aan de reisorganisator noch aan de reiziger. Kosten voor inzet van mankracht door de reisorganisator is voor rekening van de reisorganisator. Overkosten zoals extra verblijf of repatriëringskosten zijn voor rekening van de reiziger of diens reis- of annuleringsverzekering.
 • De reisorganisatie is niet aansprakelijk voor schade welke de reiziger kan verhalen op zijn reis en of annuleringsverzekering.
 • InspiRadiance neemt geen verantwoordelijkheid voor het niet doorgaan van excursies als gevolg van weers-, geologische of andere externe omstandigheden en/of omstandigheden van de plaatselijke touroperator.
 • Je dient zelf zorg te dragen voor een geldig paspoort en let op of deze (bij bezoek aan sommige landen buiten de Europese Unie) tot 6 maanden na terugkomst nog geldig moet zijn. Zoek goed uit of kinderen ook een eigen paspoort moeten hebben. Ga ook na of je een visum nodig hebt. Indien je de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
 • Je dient je op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie. InspiRadiance is op geen enkele manier verantwoordelijk indien je vanwege je fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.
 • De reiziger voorziet de reisorganisator van alle gegevens welke van belang zijn voor het organiseren van de reis, blijft de reiziger na herhaalde verzoek in gebreke waardoor organisatie niet mogelijk is, heeft de reisorganisator het recht de administratiekosten en overig gemaakte kosten in rekening te brengen en de overeenkomst te beëindigen.
 • De reiziger verstrekt de reisorganisator voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en medereisgenoten die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 • De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijk en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor de reiziger dan wel overige reizigers. Informatie moet ook worden verstrekt als er sprake is van beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. De reisorganisator kan gezien de aard van de reizen een medische verklaring verlangen en bij het ontbreken van die verklaring de reiziger deelname aan de reizen ontzeggen.
 • De reisbegeleider(s) van InspiRadiance is (zijn) gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien zij dit in het belang van de groep acht(en). Tevens is (zijn) zij gerechtigd een deelnemer van (verdere) deelname uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig (zullen) belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn vanaf 60 dagen voor vertrek voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Ook als je vrijwillig besluit een reis te verlaten kun je geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.
 • Indien de reiziger in zijn informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis wordt uitgesloten, worden de kosten aan de reiziger in rekening gebracht.
 • Wordt de overeenkomst aangegaan door een andere partij dan de reiziger zelf, dan is de aanmelder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit deze overeenkomst voort vloeien, inclusief de betalingen.
 • InspiRadiance kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen rond elke wijze van vervoer.
 • Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl InspiRadiance aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van InspiRadiance nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
 • Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien InspiRadiance hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
 • InspiRadiance is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het zwemmen en snorkelen in zee of een ander water met alle daar voorkomende levensvormen en geologische of gebouwde structuren. InspiRadiance  is nooit aansprakelijk voor schade tijdens vervoer, verblijf op een boot of op kleine motorboten. InspiRadiance is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.
 • InspiRadiance neemt geen verantwoordelijkheid voor letsel, verlies of schade aan personen of eigendommen als gevolg van: natuurramp, detentie, ergernis, vertragingen, kosten die voortvloeien uit quarantaine, stakingen, diefstallen, diefstal, overmacht, het uitblijven of vertraging van vervoersmiddelen die niet arriveren of vertrekken zoals gepland, ordeverstoringen, terrorisme, aardbevingen, tsunami’s, vulkaanuitbarstingen, de overheids restricties, en verschillen of veranderen in transport of hotel services waarover geen controle kan worden uitgevoerd.
 • De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van InspiRadiance of haar leidinggevende.

 

Contactgegevens:

InspiRadiance

Saskia Bosman

inspiradiance@gmail.com

tel. 06-41105292